Biz Kimiz

Birseyyap, fikir, tasarım, konsept, planlama, finansman ve benzeri tüm alt yapısı ile tamamen bir gönüllü inisiyatifi olarak başlı başına bir proje konsepti ile birbirinden farklı konularda alt projeler, kampanyalar ve etkinlikler geliştirmek, planlamak ve hayata geçirmek amacıyla bir araya gelen bir grup gönüllü tarafından kurulmuştur.

Birseyyap, Dünya’nın dört bir yanında yaşanan savaş, afet, yoksulluk ve benzeri sebeplerle sıkıntı içerisindeki insanları sadece basın yayın enstrümanlarından izleyerek, üzülerek, maddi destek sağlamaya çalışarak tatmin olmayan; psikolojik ve duygusal ihtiyaçların da elzem olduğuna inanan; duanın sadece sözlü değil, fiili bir yanı olduğunu ve bu yanın tamamlanmaz ise eksik kalacağına inanan, bilfiil bir şeyler yapma ihtiyaç, mes’uliyet, istek ve mecburiyetini derinlemesine içlerinde hisseden gönüllüler tarafından “bir şey yapmalıyız” ve “vesile olmalıyız” hassasiyetleri ile kurulmuştur.

Dünya’yı imar, can sahiplerini de ihya etmek amacıyla geliştirilen ve geliştirilecek proje, kampanya ve çalışmaların daha hızlı, doğru ve etkili şekilde hayata geçirilebilmesi; düzenli ve sürekli bir çalışma ortamı oluşturulabilmesi amacıyla, belirli prensip ve hassasiyetler çerçevesinde bir araya gelen bir gönüllü ekibidir.