Birşeyyap;

fikir, tasarım, konsept, planlama, finansman ve benzeri tüm alt yapısı ile tamamen bir gönüllü inisiyatifi olarak, başlı başına bir proje konsepti ile birbirinden farklı konularda alt projeler, kampanyalar ve etkinlikler geliştirmek, planlamak ve hayata geçirmek amacıyla bir araya gelen gönüllülerden oluşmaktadır.

Dünya’nın dört yanında yaşanan savaş, afet, yoksulluk ve benzeri sebeplerle sıkıntı içerisindeki insanları, farklı  sebeplerle zulüm gören hayvanları, hırpalanan doğayı, kaybedilen dini, ahlaki ve kültürel değerleri sadece basın yayın enstürmanlarından izleyerek, üzülerek ve maddi yardım sağlamaya çalışarak görevini yerine getirdiğini düşünmeyen, duanın fiili yanını da hayatlarına geçirmek isteyen, bilfiil birşey yapma ihtiyaç, mes’uliyet, istek ve mecburiyetini derinlemesine içlerinde hisseden gönüllüler tarafından kurulmuştur.

Dünya’yı imar, can sahiplerini de ihya etmek amacıyla geliştirilen ve geliştirilecek proje, kampanya ve çalışmaların daha hızlı, doğru ve etkili şekilde hayata geçirilebilmesi; düzenli ve sürekli bir çalışma ortamı oluşturulabilmesi amacıyla, belirli prensip ve hassasiyetler çerçevesinde bir araya gelen gönüllü bir ekiptir.

Amacımız;

tüm can sahiplerinin sorunlarına ve toplumsal sıkıntılara yönelik alternatif ve çok yönlü etkileşime sahip projeler geliştirmek, bu projeleri toplumun ilgisini çekerek farkındalık ve duyarlılığını arttıracak etkinlik ve kampanyalar ile duyurmak, tüm çalışmalar sayesinde ortaya çıkartacağı fonlar ile de proje bazlı partnerlik presibinde çalıştığı kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yurtiçi ve dışında farklı konulardaki yardım çalışmalarını hayata feçirmek amacıyla kurulmuş bir proje platformudur.

Belirlenen konularda toplumun dikkatini çekerek hassasiyet oluşturmak, insani, dini, milli, tarihi ve kültürel değerlerimizi ön plana çıkartarak çağın yozlaştırıcı etkisine karşı toplumsal direnci arttırmak, çocuklarımızın moral değerlerimizi doğru bir şekilde ve severek benimsemelerini sağlamaya çalışmak da öncelikli amaçlarımız arasındadır.

Tüm ihtiyaç ve sıkınıtı içerisindeki can sahiplerine yardım ulaştırmak ve çağımızda dört yanı saran fesadın yıktıklarını onarmaya çalışırken, daha da fazlasını imar etme yılunda iyilik ve güzellik için bir kapı açabilmek amacıyla sizlerin de destek ve katılımı ile çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

Çalışma modeli;

olarak sadece kendi proje ve kampanyalarımızı değil; gönüllülerce geliştirilen fikirlerin uygulanabilirliği, projelendirilmesi, kampanya planlaması, finansman oluşturma, geliştirme ve uygulama gibi tüm alanlarında imkanlarımız dahilinde destek vererek gönüllü katkısını arttırmayı amaçlıyor, bu bağlamda da Birşeyyap’ı proje geliştirme atolye ve platformu olarak tanımlıyoruz.