Gizlilik ve Çerez

Politikası

Birşeyyap Gönüllü İnisiyatifi olarak, web sitelerimiz ve dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz ve sunacağımız tüm benzeri çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı kullanımınız veya ziyaretiniz esnasında kullanım deneyiminizi kolaylaştırmak, geliştirmek, hızlandırmak, güvenliği sağlamak gibi amaçlar ile çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden faydalanmaktayız. Tüm bu teknolojiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve diğer tabi olduğumuz kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.

Okumakta olduğunuz işbu Gizlilik ve Çerez Politikası Metni’nin amacı; platformlarımızın sizler tarafından kullanımı esnasında bahsi geçen teknolojiler yoluyla kişisel verilerin kullanımı, işlenmesi ve saklanması hakkında sizlere bilgi vermektir. Hangi amaçlar ile çerezlerin kullanıldığı ve çerezlerin yönetilmesi hakkında sizlere bilgi verilecektir.

Birşeyyap Gönüllü İnisiyatifi olarak şuan kullanmakta olduğumuz çerezlerden vazgeçebilir, yeni çerezler kullanmaya başlayabilir veya çerez kullanımından tamamen vazgeçebiliriz. Dolayısı ile işbu Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Metin’de yapacağımız her değişiklik; web sitemizin ilgili sayfasında veya kamuya açık herhangi bir mecrada yayınlamamızla birlikte yürürlüğe girecektir. Son güncelleme tarihi metnin sonunda belirtilecektir.

Metin kısaltmaları:

 • Birşeyyap Gönüllü İnisiyatifi : “Birşeyyap” veya “birseyyap.com”,
 • İnternet sitemiz : “Site”, “web site/sayfa”, “internet sayfa”
 • Çevrimiçi ve dışı kanallar: “Sanal Platform”, “platform”
 • Gizlilik ve Çerez Politkası Metni: “metin”, “politika”
 • İnternet sitesi bünyesinde kullanılan tüm veri toplama teknolojileri: “çerezler”, “çerez”

Web siteleri; ziyaretçilerin her ziyaretleri esnasında aynı işlemlerin tekrar yapılması külfetini ortadan kaldırmak için metin tabanlı ve tamamen zararsız çerez isimli dosyaları kullanır ve bu dosyalar aracılığı ile bazı verileri ziyaretçi cihazında depolarlar.

Örneğin; bir iletişim formunu doldurduğunuzda ve ilerleyen günlerde aynı form sayfasını tekrar ziyaret ettiğinizde daha önce girmiş olduğunuz verilerinizin hatırlanması çerezler sayesinde gerçekleştirilir. Bu hatırlama işlemi, sitenin verilerinizi kaydetmesi ile değil, ilgili verilerin sizin cihazınızda oluşturulan çerez dosyalarına kaydedilmesi sayesinde sağlanmaktadır. Bu sayede aynı işlemleri sil baştan tekrar yapmamak gibi bir kolaylık elde etmiş olursunuz.

Ziyaret ettiğiniz bir sitenin sık değiştirilmeyen fotoğraf, metin ve kodlarının bir sonraki ziyaretinizde tekrar yüklenmesini engellemek amacıyla ilgili çerez dosyası sayesinde bu veriler cihazınızda (tarayıcınız aracılığı ile) tutulur. Bu sayede ilgili site daha hızlı bir şekilde yüklenmiş ve kullanımınıza sunulmuş olur.

Tüm internet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul etmek üzere ayarlanmış şekilde ön tanımlı olarak yüklenirler. Dilediğiniz zaman tarayıcınızın ayarlar menüsü vasıtası ile ilgili çerezleri silebilir veya çerez kullanımını tamamen engelleyebilirsiniz.

Çerezler geçerlilik sürelerine bağlı olarak kalıcı ve geçici olmak üzere iki çeşittirler. Geçici çerezler tarayıcınızı kapattığınız anda tarayıcınız tarafından silinmekte, ancak diğer kalıcı çerezler ise siz onları silene kadar cihazınızda kalıcı şekilde kalmaktadırlar. Ancak internet siteleri kalıcı çerezler için geçerlilik tarihi belirleyebilirler. Böyle bir tarih belirlenmiş ise; ilgili çerez belirtildiği tarihse artık kullanım dışı kalır ancak silinmez. İlgili sitenin yeniden ziyaret edilmesi anında yeni çerez dosyası oluşturulur.

Çerez kullanımını tamamen engellemeniz sitemizi kullanma performansınızı olumsuz şekilde etkilemez. Örneğin tarayıcınızın gizli mod özelliğini veya çerez engelleyici eklenti ve uygulamaları rahatça kullanabilirsiniz. Ancak çerezlerin tamamen engellenmesi diğer internet sitelerinin kullanımını kısmen veya tamamen engelleyebilir.

Tarayıcınız aracılığı ile çerezleri nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için metin sonunda bulunan linklerden yararlanabilirsiniz.

Web sitemiz hem geçici hem de kalıcı çerezler kullanmaktadır. Kalıcı çerezler site performansı, hata ayıklama işlemleri, ziyaret hızını arttırma ve ziyareti kolaylaştırma gibi performans analizleri için, ayrıca da ziyaret sıklığı, en çok ziyaret edilen sayfalar, ziyareti sağlayan yönlendirme sayfasının tespiti, ziyaretçinin ip adresine bağlı güvenlik işlemleri ve benzeri ziyaretçi odaklı analizler için kullanılmaktadır. Üçüncü taraflardan alınan hizmetlere bağlı olarak da (Google, Yandex, Facebook, Youtube gibi) çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezler; web sitemizi ziyaretiniz kapsamında kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda yasal sebeplere dayalı olarak, Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla bilgi toplamak amacıyla kullanılmakta ve toplanan bilgiler işlenmektedir.

KVK Kanunu kapsamında kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Sitemizde performans odaklı çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler; hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

İlgili çerezler genel olarak;

  • Site’yi analiz etmek, performansını arttırmak, hata ve problemleri belirlemek gibi amaçlar ile kullanılmaktadır. Örneğin, Site ziyaretçi sayısının ve ziyaretçilerin ziyaret sıklığının tespiti, buna bağlı olarak da performans ve tasarım ayarlarının yapılması gibi.

  • Site’nin daha işlevsel ve kolay kullanılabilir olmasını sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya platformlarına paylaşımda bulunmak gibi.

  • Sitenin güvenliğini sağlamak gibi sebepler ile kullanılmaktadır.

Note: İletişim Sayfamızın kullanımı esnasında, performans arttırmak, kolay, hızlı, kesintisiz ve eksiksiksiz şekilde kullanımı ve veri iletimini sağlamak amacıyla yine çerezler kullanılabilir.

“Çerez Yönetimi Bilgileri” başlığı altında verilen linkleri aracılığı ile cookie dosyalarını nasıl yönetebileceğinizi, kısmen veya tamamen engelleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Sitemizi kullanımınız esnasında çerezler veya form sayfaları aracılığı ile topladığımız hiçbir veriyi 3.taraf kişi ve kurumlar ile paylaşmıyoruz.

Tüm veriler, özellikle formlar aracılığı ile temin edilen kişisel veriler, ziyaretçiler ve Birşeyyap arasındadır. Analiz verilerinin toplanması, ayrıca da sitemizde bazı hizmetlerin sunulabilmesi için Google, Yandex, Microsoft, Facebook, Twitter, Youtube gibi belli başlı platformların ürünleri kullanılmakta ve veriler bu kurumlar aracılığı ile toplanmaktadır.

“Çerez Yönetimi Bilgileri” başlığı altında verilen linkleri aracılığı ile cookie dosyalarını nasıl yönetebileceğinizi, kısmen veya tamamen engelleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Site analiz verileri ve ayrıca form sayfaları aracılığı ile oluşan veriler ilgili konuların yasal yükümlülüklerine ve erişilmek istenen sonuca bağlı olarak farklı süreler ile tutulmaktadır.

Dilediğiniz zaman bu verilerin silinmesi, değiştirilmesi veya hataların düzeltilmesi için iletişim sayfamız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Sitemizde bulunan İletişim sayfası aracılığı ile kendi rızanız ile bizimle paylaştığınız veriler, sadece ilgili paylaşım konularınıza bağlı olarak kullanılmaktadır.

Bu bilgiler hiçbir 3. taraf kişi ve kurum ile paylaşılmamaktadır.

Bu bilgilerinizin silinmesi, değiştirilmesi veya hataların düzeltilmesi gibi konular ile ilgili iletişim sayfamız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

KVK Kanunu’nu uyarınca veri sahipleri olarak haklarınız şunlardır;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin 3.taraf kişi veya kurumlara aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • kişisel verilerinizin eksik, yanlış veya hatalı işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanunlara uygun işlenmiş olmasına rağmen, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması dolayısı ile kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Talepleriniz ile ilgili sitemizin iletişim sayfası üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının sunmakta olduğu imkanlara bağlı olarak, çerezleri yönetebilir, bazılarını ve tamamını engelleyebilir veya silebilirsiniz. Çerezler ile ilgili ayarlar her bir cihaz üzerinde müstakilen yapılmalıdır. Mobil cihazların çerez yönetimi cihaz ayarları üzerinden yapılabilir.

Aşağıda en çok kullanılan internet tarayıcıları ile ilgili yararlı linkler paylaşılmıştır. Ayrıca About Cookies sayfasından daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Güncellenme Tarihi: 20 Mart 2020