Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Proje durumu: Tamamlandı !

Proje Adı: Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu

Partnerler: İHH İnsani Yardım Vakfı, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği, Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği.

Proje Ülkesi: Tayland / Patani

Proje Konusu: Yetim çocuklar başta olmak üzere, bölge müslümanlarının eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine dönük bir okul inşa edilmesidir.

Proje Özellikleri: 240’dan fazla yetim çocuğa ve bölge halkına hizmet verecek 6 sınıf, 1 toplantı salonu, 45 bilgisayarlı bir laboratuvar, öğretmenler odası, yemekhane ve diğer tefrişatlarından oluan iki katlı bir yapıdır.

Proje Maliyeti: 126.115 Euro

Proje başlangıç ve tamamlanma tarihleri: 2016 – 2018

Proje Kampanyası: İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 26 ülkede bulunan yetimhanelerinde misafir edilen çocuklar ile doğrudan ve yerel diller üzerinden kartpostallaşma çalışmasıdır.

Kampanya Materyali: Tasarım, dizayn ve basımı tamamiye Birşeyyap Gönüllü İnisiyatifi’ne ait Birşeyyap Paketidir.

Kampanya İzinleri: Kampanya İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü yardım toplama izni çerçevesinde ve İHH İnsani Yardım Vakfı onayı ile yürütülmüştür.

İst. İl Dern. Müd. İzni -2014

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

İst. İl Dern. Müd. İzni -2015

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

İHH İnsani Yard. Vakf.

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu ProjesiPatani; Tayland’ın güney kısmında yer alan ve Malezya sınırına yakın Pattani, Jala, Narathiwat, Sonkla ve Satol eyaletlerinden oluşan bir bölgedir. Bölgenin çoğunluğunu müslüman patanililer oluşturmaktadır. Baskılar sebebiyle oldukça sıkıntılı zamanlar geçiren ve halihazırda sıkıntıları devam eden bölge müslümanlarının özellikle üzerinde durdukları sorunlarının başında geleceklerini belirleyecek olan çocuklarının eğitim ihtiyaçları gelmektedir.

Bölge Müslümanlarının moral değer, gelenek, örf, adet ve dinlerini gelecek nesillere aktararak asimile olmadan mevcudiyetlerini devam ettirebilmelerini, sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimlerini sağlayabilmelerini, toplum ile entegrasyonlarını ve toplumsal etkilerini arttırabilmeleri; çocuklarının eğitim, beceri, kabiliyet ve imkanları belirleyecektir.

Bugün Patani’de 40 bin civarında olduğu tahmin edilen yetim çocukların barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla farklı çalışmalar yapılmaya devam etmektir.

Bu bağlamda Birşeyyap Gönüllü İnisiyatifi olarak; bölge müslümanlarının ihtiyaçlarının giderilebilmesi ve yetim çocuklarımıza sahip çıkılabilmesi amacıyla; Patani bölgesindeki Jala Eyaleti’nde İslam okuluna bağışlanmış 2.000 m2’lik bir alan üzerinde her katı 328 m2 olacak şekilde toplamda 656 m2 alana sahip bir okul binası inşa edilmesine yönelik bir destekleyici kampanya gerçekleştirdik.

İnşa edilen bina 2 katlı olup ilk katında 4 sınıf, ikinci katında ise 2 sınıf, 1 öğretmenler odası, 45 bilgisayarlı birlaboratuvar, öğretmenler odası ve toplamda 8 lavabo içermektedir.

Her biri 48 m2 olan sınıflarda 40’ar öğrenci olmak üzere toplamda 240 öğrenci projeden yararlanmaktadır. Proje kâr amacı gütmeksizin ihtiyaç sahiplerine ve yetimlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hizmet vermektedir. Öğrenciler akademik konuların yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve İslami ilimler eğitimi de alarak bölge müslümanlarına özgü Malay gelenekleri çerçevesinde yetiştirilmektedir.

Mimari çizim

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Kampanya Modeli: Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi’nin finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yardım toplama faaliyetinin duyurulması, hayrseverlerin teşvik edilmesi, aynı zamanda toplumsal, manevi, insani ve dini değerlere dönük ikincil etkilerin oluşturulabilmesi amacıyla geliştirilen, çok yönlü bir etkileşime sahip olması hedeflenen bir kampanya modelidir.

Kampanya detayı: İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 26 ülkede bulunan yetimhanelerinde misafir edilen çocuklar ile halkımızın doğrudan ve yerel diller üzerinden iletişim kurmasını sağlayan bir kartpostallaşma kampanyası tasarlanmıştır.

Kampanya Hedefi: Kampanya ile okul inşaatı için gerekli fonu oluşturabilmek, hayrseverleri teşvik ve motive etmek, yetim çocuklarımıza farklı kişilerden gelen birden fazla kartpostal ile yalnız olmadıklarını hissettirmek, hem hayrseverlerin hem de çocuklarımızın elinde birinci elden anılar oluşturmak, duygu ve düşünceleri doğrudan ileterek bir iletişim kanalı açabilmek hedeflenmiştir. Doğrudan iletişim ile duygu ve düşüncelerin aktarılmasının gücü, çift yönlü olarak birinci elden dokunulmuş kartpostalların anısal yatırımı ile manevi yönlü duygusal bir yakınlaşma ile ümmet bilincinin pekiştirilmesi hedeflenmiştir.

Kampanya etkinlikleri: Gerçekleştirilen etkinlikler ile çocuklarımız başta olmak üzere toplum genelinde yetimlik, mazlumlar, ihtiyaç sahipleri, iyilik severlik gibi kavramları pekiştirmek, karşılıksız olarak iyi işler için çalışmak, fedakarlık, gönüllü olmak ve en önemlisi de empati duygusunun geliştirilmesi gibi kavramlar üzerinde durulmuştur.

Kampanya sürecinde farklı seviyelerdeki eğitim kurumlarında zarf hazırlama etkinlikleri düzenlenmiştir. Haryseverler ve yetim çocuklar arasındaki kartpostallaşma esnasında kullanılmak üzere el yapımı orijinal kartpostallar tarafımızdan tasarlanan taslak kullanılarak hazırlanmış, böylelikle bağış dışında projeye katılım için herkese bir yol açılmış, kartpostalla iki yönlü olarak yşne bir hayrseverin elinden çıkan el yapımı süslü zarflar ile sunulmuştur.

Farklı alanlarda açılan standlar ve sosyal medya çalışmaları ile de toplumsal duyarlılık arttırılmaya çalışılmıştır.

Kampanya Materyali:  İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dünyanın dört köşesinde hayata geçirdiği projelerde aktif görev alan ve bir araya gelerek Birşeyyap Gönüllü İnisiyatifi‘ni oluşturan gönüllülerce çekilen fotoğraflar kullanılarak birbirinden farklı 6 çeşit Birşeyyap Paketi tasarlanmıştır.

Birşeyyap Paketi; orijinal fotoğraflardan oluşmakta, bir yüzü kartpostal olarak ayrılabilmekte, geriye kalan kısmı masa takvimi olarak kullanılabilmekte ve içerisinde bir çok farklı eğitici materyal bulunmaktadır. Paket tamamiyle Birşeyyap tasarımı, dizaynı ve çalışmasıdır.

Kampanya İşleyişi: Proje konusu okul inşaatına belirlenen minimum oranda destek veren hayrseverlerin evlerine Birşeyyap Paketi ücretsiz bir hediye olarak ulaştırılmıştır. Paketteki kartpostalı türkçe olarak yetim çocuklara genel ifadelerle dolduran hayrsever kartpostalını İHH’ya ulaştırmış, teslim alınan kartpostal partner olarak çalışılan 2 farklı uluslararası öğrenci derneğindeki öğrenciler tarafından gideceği ülkenin yerel diline tercüme edilmiştir. Kartpostalın orijinal türkçesi  ve yerel dildeki çevirisi yetim çocuklara ulaştırılmıştır. Çocuklar tarafından kendi yerel dillerinde yazılan cevaplar yine öğrenci derneklerinde türkçeye çevrilmiş ve yetim çocuğun kendi yerel dilinde yazdığı orijinali ile birlikte hayrsevere ulaştırılmıştır.

Aşağıda Birşeyyap Paketi’nin hazırlanma sürecinden, peket içeriğine, zarf hazırlama videosundan, gönüllülerce hazırlanan zarflara, hayrseverlerce yazılan kartpostallar ve çevirilerinden, yetim çocuklarımızın yazdığı cevap ve çevirilerine kadar bazı örnekleri görebilirsiniz.

Hazırlık ve Basım

Birşeyyap Paketi

Yetimhaneler

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Zarf Hazırlama Videosu

Örnek etkinlik fotoğrafları

Gönüllülerimizin hazırladığı zarfların bazıları

Örnek Kartpostal, Cevap ve Çevirileri

Burcu Çetinkaya Türkçe kartpostalı ve Urduca tercümesi

Burcu Çetinkaya’ya gelen Urduca cevap ve Türkçe çevirisi

Örnek Türkçe kartpostal ve Urduca tercümesi

Örnek Urduca cevap ve Türkçe çevirisi

Birşeyyap Paketi ile gönderilen teşekkür yazısı

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Kartpostallara gelen cevaplar ile birlikte gönderilen teşekkür yazısı

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Örnek kartpostal dağıtım fotoğrafları – Pakistan

Videolar

Fotoğraflar

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Animasyon

Bilgisel

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Flyer ve Infografik

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Afiş

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Sosyal Medya

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Banner

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi
Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Televizyon ve Radyolar

TvNet

Cine5

ÜlkeTV

Trt Türk

Trt Diyanet

TvNet

Hilal Tv

Akit Tv

Trt Haber

Tv24

Trt

Tv24

Gazete ve Dergiler

Bembirsen

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Yenişafak

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Yenişafak

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Yenişafak

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Sabah

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Sabah

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Türkiye

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Star

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Akşam

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Akşam

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Ayasofya Dergisi

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Akit

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Diriliş Postası

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Diriliş Postası

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Diriliş Postası

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Milat

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Mimar ve Mühendis

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Karar

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Basın İlan K.

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

En son Haber

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Haber 7

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Haberler.com

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Hürriyet

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Star

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Yenişafak

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Haberler.com

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Anadolu Ajansı

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Ahaber

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

TimeTurk

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

Türkiye

Ömer Halisdemir Patani Yetim Okulu Projesi

İHH İNsani Yardım Vakfı

Bülent Yıldırım

Gülden Sönmez

Murat Yılmaz

Reşat Başer

Bab-ı Alem Uluslararası Erkek Öğrenci Derneği

Sefire-i Alem Uluslararası Kız Öğrenci Derneği

Ali Arıkmert

Güler Ömerustaoğlu

Burcu Çetinkaya

Ömer Döngeloğlu

Abdurrahman Dilipak